#Focus op frozen food. Coldtainer voor transport bij -18 °C - Coldtainer Nederland
Coldtainer

#Focus op frozen food. Coldtainer voor transport bij -18 °C

De consumptie van diepvriesproducten is een voortdurend groeiende trend en vertegenwoordigt een van de eenvoudigste manieren om voedsel gedurende lange perioden te bewaren, de seizoensbeperkingen te overwinnen en de kloof tussen vraag en aanbod van producten te overbruggen.

Voor de correcte bewaring van het diepvriesprodukt is het van essentieel belang de koudeketen te handhaven; volgens het Italiaans Instituut voor Diepvriesprodukten (IIAS) verwijst de koudeketen naar het geheel van uitrusting en praktijken die ervoor zorgen dat de temperatuur van het diepvriesprodukt altijd gelijk is aan of lager is dan -18°C. Vanuit regelgevend oogpunt regelt de A.T.P. (Accord Transports Perissable) het vervoer en de distributie van temperatuurgevoelige levensmiddelen. Voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van voor menselijke consumptie bestemde bederfelijke waren moeten door het Ministerie van Vervoer als geschikt voor het vervoer erkend zijn en de A.T.P. verkrijgen. Voorts bepaalt de overeenkomst de normen voor de uitvoering van de inrichtingen, die in het geval van het vervoer van diepvriesprodukten worden aangeduid met de initialen FRC en FRCX voor versterkte isothermische koelvoertuigen, RRC voor gekoelde isothermische voertuigen (gemaakt met eutectische platen zonder koeleenheid).

De wet schrijft dus voor dat het vervoer en de distributie van bederfelijke produkten bij -18°C moeten plaatsvinden met geïsoleerde voertuigen of met mobiele isothermische containers, die het eenvoudigste alternatief vormen voor koelinstallaties die duur in onderhoud zijn. De meeste isothermische koelcontainers van het Coldtainer-gamma zijn A.T.P-gekeurd en zijn gemaakt van polyethyleen voor H.A.C.C.P food grade. De Coldtainers bestemd voor het vervoer van diepgevroren producten zijn die van de FDN-versies (tot -24°C), alle van de FRCX-klasse.